Poidła dzwonowe są jednymi z typów poideł automatycznych, które stosuje się w systemach pojenia. Poidła te swoją nazwę zawdzięczają kształcie misy, która swoim wyglądem przypomina dzwon. Na rynku można znaleźć kilka rodzajów poideł dzwonowych, które różnią się od siebie kształtami dzwonu oraz obecnością zasobnika na balast. Kształt dzwonu, a co za tym idzie wysokość i szerokość brzegu misy, determinować będą gatunek ptaków, do których używane będzie dane poidło.

Poidła dzwonowe świetnie sprawdzają się szczególnie w hodowlach ptactwa na wybiegu lub ściółce. Montaż polega na podwieszeniu poideł, w efekcie czego będą znajdować się kilkanaście cm na ziemią. Następnie łączy się poidło z zasobnikiem poprzez króciec z wężem fi 7 mm, jako, że poidła dzwonowe nie posiadają własnego zbiornika na wodę. Warto zaznaczyć, że każde poidło dzwonowe posiada zwykle w komplecie króciec oraz ślizgacz i linkę do podwieszenia o długości 2,5 metra. Dedykowane siodełko do połączenia poidła z rurą systemową PCV należy nabyć oddzielnie.

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej, poidła pracują w sposób automatyczny. Zasada ich działania jest prosta. Poidła dzwonowe wyposażone są z specjalny zawór, który działa na zasadzie grawitacyjnej. Pod wpływem ciężaru, wynikającego z napełnienia misy poidła, odcina on dopływ wody. W miarę ubywania wody, zawór otwiera się i woda ponownie napełnia poidło do odpowiedniego poziomu.

Mini poidła dzwonowe dla kurczakow Mini poidła dzwonowe dla kurczakow

Należy wspomnieć również o balaście, który to można znaleźć w niektórych modelach poideł dzwonowych. Balast ma za zadanie nadawać poidle stabilność oraz chronić przed niekontrolowanych rozlewaniem wody z misy poidła, a jak wiadomo poidła dzwonowe, będąc podwieszone na ziemią, są na takie niekontrolowane ruchy narażone. Balast można napełnić również wodą lub najlepiej zasypać piaskiem. Chociaż część z poideł nie posiada balastu, to problem stabilności tak naprawdę nie istnieje. W miejsce pojemnika na balast, poidło dzwonowe posiada zasobniejszą misę na wodę, dzięki czemu to właśnie ciężar nagromadzonej wody w misie stanowi samo w sobie obciążenie balastowe, które nadaje stabilność.

Wracając do kwestii misy, to właśnie jej kształt będzie miał największe znaczenie przy wyborze odpowiedniego poidła dzwonowego dla danego gatunku ptaków. Oczywiste jest, że innej misy będą wymagały pisklaki, a innej duże ptaki lub ptaki blaszkodziobe. Szerokość i głębokość misy mają tutaj największe znaczenie. Poniżej można znaleźć artykuły, które opisują poszczególne modele automatycznych poideł dzwonowych dla danych ptaków. Poidła dzwonowe należy czyścić co najmniej dwa razy w tygodniu.