Systemy pojenia są nieodzownym elementem każdej profesjonalnej hodowli drobiu, które w szczególnie hodowli fermowej stają się rzeczą niezbędną. Celem każdej fermy jest optymalna wydajność produkcyjna, na którą składa się wiele czynników, jednakże stały dostęp ptaków do świeżej wody ma w tym przypadku kardynalne znaczenie. Aby lepiej zrozumieć wagę i rolę wody w hodowli wystarczy spojrzeć na poniższą tabelę, która przedstawia dzienne zapotrzebowanie brojlerów na wodę w zależności od tygodnia życia i temperatury w kurniku.

Średnia temperatura w kurniku
24o C 30o C 35o C
Liczba tygodni Liczba litrów wody na 1000 ptaków
1 22,7 l 26,4 l 30,2 l
2 64,2 l 83,2 l 132,3 l
3 105,8 l 151,2 l 264,6 l
4 147,4 l 219,2 l 367 l
5 185,2 l 272,1 l 442,2 l
6 211,6 l 321,3 l 499 l
7 249,4 l 355,3 l 544,3 l
8 264,6 l 370,4 l 567 l

Jak widać, ilość wody potrzebna do napojenia ptaków wzrasta nie tylko z wiekiem, lecz i z poziomem panującej temperatury, dlatego też manualna kontrola poziomu wody w poidłach nie ma tutaj szans powodzenia - jedynym wyjściem jest stosowanie automatycznego systemu pojenia. Brojlery spożywają dużą ilość wody. Szacuje się, że kurczak o średniej wadze 2300 g, w ciągu życia wypija 7 litrów (8,16 kg) wody oraz zjada jedynie 4,5 kg paszy. Ostatnie badania wskazują, że 10-dniowy ptak wypija około 55 ml w ciągu 24 godzin. Każdy hodowca powinien posiadać taką wiedzę, ponieważ jest ona niezbędna podczas dozowania medykamentów dla zwierząt, a wymagane jest odpowiednie dobranie dawki.

Chociaż jego budowa wymaga wielu elementów oraz dość dużej pracy, to automatyczny system pojenia wiąże się z wieloma wymiernymi korzyściami. Pierwsza z nich to bez wątpienia ciągły dostęp ptaków do świeżej wody. Zamknięty system pojenia podwyższa generalną higienę. Woda, która stałaby w klasycznym poidle przez dłuższy czas, nie dość, że byłaby podatna na zabrudzenia z zewnątrz, to mogłaby źle wpływać na młode ptaki. Kolejną zaletą automatycznego systemu pojenia jest ogromna oszczędność pracy i czasu hodowcy. W sytuacjach, gdy hodowla - ferma drobiu liczy kilka tysięcy lub nawet kilkaset tysięcy sztuk np. kurcząt brojlerów, ciągła dbałość o odpowiednią ilość wody w poidłach byłaby praktycznie niemożliwa.

System pojenia rozwiązuje ten problem całkowicie. Rozbudowany system pojenia sprawia, że ptaki znajdujące się w kurniku mają łatwy dostęp do wody, co ma duży wpływ na ich rozwój i kondycję. Automatyczny system pojenia ułatwia także podawanie leków i witamin. Medykamenty aplikowane są do głównego zbiornika (lub dozowane dozownikiem bezpośrednio do linii pojenia), z którego to wraz z wodą trafiają do poideł, co stanowczo przyspiesza dozowanie farmaceutyków. Warto zaznaczyć, że dzięki poidłom automatycznym następuje oszczędność w zużyciu wody. Ptaki nie rozlewają wody, ponieważ w poidle cały czas utrzymywany jest jej optymalny poziom.

Na rynku można spotkać kilka rodzajów systemów pojenia, które stosowane są w zależności od wieku i gatunku hodowanych zwierząt. Różnią się one głównie typem, budową poideł i czasem rozwiązaniami technicznymi. Najpopularniejsze z nich to poidła kropelkowe (zwane też smoczkowymi lub niplowymi), poidła kubeczkowe i poidła dzwonowe. Generalnie nie istnieje podział, który rodzaj poideł powinno się użyć, do których zwierząt. Wybór poidła musi zostać dokonany indywidualnie przez hodowcę. Poszczególne typ poideł różnią wydajnością, sposobem działania, budową, czy obwodem miseczki lub dzwonu. Więcej informacji na temat wymienionych typów systemów pojenia można znaleźć w kolejnych artykułach.