Kompleksowe wyposażenie ferm drobiu

Firma FERMO oferuje usługę kompleksowego wyposażenia ferm drobiu na terenie całej Polski. Wspieramy inwestycję już od etapu projektu aż do momentu oddania budynku. Nasza firma posiada doświadczenie w wyposażeniu budynku dla każdego gatunku drobiu. Świadczymy kompleksowy montaż systemów w nowym budynkach, dokonujemy także adaptacji istniejących obiektów pod fermy drobiu. Dla każdej inwestycji wykonujemy indywidualną wycenę. Staramy się maksymalnie zminimalizować koszty produkcji zwierzęcej poprzez implementację najnowszych, a przy tym sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Profesjonalnie doradzamy - znajdujemy optymalne rozwiązania do zastanych warunków. Montaż wyposażenia ferm drobiu wykonywany jest przez profesjonalne ekipy montażowe, w skład których wchodzą wykwalifikowani pracownicy, zatrudnieni na stałe w naszej firmie. Dokładamy wszelkich starań, aby zmontowane systemy były funkcjonalne, wydajne i niezawodne. Po każdym montażu wykonujemy rozruch instalacji. Świadczymy także usługi serwisowe w kurnikach. Przygotowywane przez nas oferty są korzystne cenowo i ergonomiczne. Dzięki bogatemu doświadczeniu, wiemy najlepiej jak wyposażyć kurnik.

Odwiedź naszą stronę poświęconą wyposażeniu ferm drobiu: www.fermo-inwest.pl 

Zapraszamy do kontaktu: sklep@fermo.pl / tel. +48 62 739 40 40

FERMO to także sklep internetowy, który posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów z kategorii wyposażenie ferm drobiu. Zapewniamy szybką i bezpieczną wysyłkę kurierską lub spedycyjną towarów. W ofercie sklepu można znaleźć takie wyposażenie kurnika m. in.

Wyposażenie fermy drobiu

Wyposażanie fermy drobiu - tucz indyka

Nie było by tak spektakularnego rozwoju polskiego drobiarstwa bez innowacji w zakresie wyposażenia ferm drobiu. Firma Fermo opracowała całą gamę nowoczesnych rozwiązań, które poprawiły ergonomie pracy i znacząco podniosły dobrostan zwierząt. Setki zrealizowanych inwestycji dla naszych hodowców to wielki wkład we wzrost całe gałęzi przemysłu. Optymalizacja objęła wszystkie aspekty począwszy od budowy kurnika, jego konstrukcję skończywszy obudowie komina wentylacyjnego na dachu. Każda ferma drobiu rządzi się swoimi prawami i każde rozwiązanie szyte jest na miarę potrzeb hodowcy, dlatego poniżej przestawimy ogóle i bardzo standardowe rozwiązania jakie zastosowaliśmy.

Wyposażenie kurnika dla brojlera

Tucz brojlerów - to podstawa polskiej produkcji drobiarskiej i istotny element naszego eksportu. Kurniki do tuczu brojlera to najczęstszy model produkcji i jednocześnie schemat wyposażenia. Doskonale wyposażony kurnik dla brojlera pozwala na optymalizację hodowli i lepsze wyniki finansowe całej fermy. Każdy hodowca agro dba o hodowane zwierzęta i ciągle dąży do podnoszenia ogólnie pojętego dobrostanu kur. Wyposażenie kurnika pod brojlera musi odpowiadać tym trendom. Firma Fermo daje hodowcom brojlerów to co potrzebują, a nawet więcej.

Nowoczesne i ergonomiczne wyposażenie fermy drobiu

Każdy projekt kurnika i każdego innego budynku inwentarskiego jest indywidualny. Każde wyposażenie fermy drobiu da się zunifikować i wyodrębnić działające w nim systemy. Systemy te wzajemnie się przenikają i współdziałają. Całość sterowana jest przez jeden mózg czyli centralny komputer produkcyjny. Nie da się wyodrębnić rzeczy najważniejszych i mniej istotnych. Jeżeli chcemy hodować zdrowe kury wszystko musi „chodzić jak w zegarku.” W tym dziale opisujemy po krótce każdy system i przedstawimy zdjęcia z różnych realizacji.

Poidła dla drobiu - system pojenia w kurniku

Pojenie jest bardzo ważne, bez pojenia nie ma żywienia. Pojenie dla drobiu poza zapewnieniem hodowanym kuro dostępu do wody służy także do podawania, witamin i szczepionek. Bardzo ważna jest higiena, zapewnienie odpowiedniego dostępu dla każdej kury w kurniku do odpowiedniej liczby poideł. Rozkłada na całym obiekcie musi być zoptymalizowany i współgrać założeniami produkcyjnymi. Ergonomia pracy jest bardzo ważny przy codziennych inspekcjach jak i generalnym myciu po wywozie ptaków do ubojni.

Wyposażenie kurnika - Pisklęta pijące z poideł Wyposażenie kurnika - Pisklęta pijące z poideł Wyposażenie kurnika - system pojenia i pisklęta Wyposażenie kurnika - system pojenia i pisklęta Wyposażenie fermy drobiu - wiązka wodna Wyposażenie fermy drobiu - wiązka wodna Wyposażenie kurnika - lubing Wyposażenie kurnika - lubing Wyposażenie fermy drobiu - pojenie Wyposażenie fermy drobiu - pojenie Kurnik wyposażony w linie pojenia i karmienia Kurnik wyposażony w linie pojenia i karmienia

Na system pojenia w kurniku składają się:

  • Poidełka kropelkowe: zwane również poidłami niplowymi, rozłożone równomiernie na liniach pojenia, opatrzone dodatkowo w miseczki okapowe.
  • Doprowadzenie wody: Do niezależnych linii pojenia w kurniku, do których kury mają bezpośredni dostęp - woda doprowadzana jest specjalnymi rurami z pomieszczenia inspekcyjnego
  • Wiązka wodna: Znajduje się w pomieszczeniu inspekcyjnym. Tutaj woda pobrana z wodociągu zostaje przygotowana do podania na linie pojenia. Począwszy od wstępnej sanityzacji po dodanie odpowiedniej porcji np. witamin.

Karmidła dla kur - system karmienia w kurniku

Pobieranie pokarmu to podstawowa czynność życiowa. System karmienia drobiu musi zapewniać łatwy dostęp do paszy. Karmienie do woli niesie za sobą konieczność odpowiedniego zaplanowania ilości i rozkładu karmideł w obiekcie inwentarskim. Z pobieraniem paszy musi współgrać pojenie co sprawia, że oba te elementy muszą harmonijnie współgrać. Co ważniejsze błąd popełniony przy projektowaniu pojenia może objawić się przy karmidłach. Jeżeli kura się nie napije to nie podejdzie do karmidła i nie będzie jadała. Czy li brojler nie będzie przyrastał w zakładanym tempie, a kura nioska nie będzie znosiła jaj tyle ile oczekujemy.

Wyposażenie pod kaczki karmidła Wyposażenie pod kaczki karmidła Kurnik - ruszt dla kaczek Kurnik - ruszt dla kaczek Karmidła codaf Karmidła codaf Wyposażenie kurnik - brojler Wyposażenie kurnik - brojler Ferma drobiu - karmniki codaf Ferma drobiu - karmniki codaf Kurnik wyposażenie w karmidła Kurnik wyposażenie w karmidła

System karmienia w kurniku składają się z:

  • Karmideł: Ich ilość jest precyzyjnie oznaczona i wyliczona. Karmidła rozłożone są na liniach wzdłużnych, które stanowią jednocześnie element nośny oraz transportują do nich paszę. Karmniki, jak każdy element w kurniku także mają odpowiedni kształt i format.
  • Paszociąg poprzeczny: popularnie nazywany poprzeczką. Transportuje paszę z zewnętrznych silosów do wnętrza budynku inwentarskiego i rozdziela ją na linie wzdłużne na których to wiszą karmniki.
  • Silosy paszowe: Pasza dostarczana jest z mieszalni pasz cysternami i załadowywana do silosów. Liczba silosów paszowych i ich wielkość odpowiad profilowi produkcji drobiarskiej i przyjętym założeniom żywieniowym.

System podwieszenia - w kurniku wszystko wisi na suficie

Aby zapewnić żądaną ergonomię pracy na fermie drobiu wszystko jest ułożone zgodnie ze schematem. Wraz ze wzrostem ptaków należy zapewnić im ilość wody i paszy zgodą z wytycznymi. Aby kury mogły komfortowo jeść i pić karmidła i poidła powinny odpowiadać fizjonomii ptaków, która różni się i zmienia wraz z wiekiem. Szczepienia, serwis, płukanie te czynności są codziennością przy hodowli drobiu - system podwieszenia musi dawać możliwość łatwego podniesienia każdej części składowej wyposażenia.

Zakończenie produkcji - koniec tuczu brojlera to wazy etap pracy całej fermy. Ptaki muszą być bezpiecznie, szybko i bezstresowo złapane i załadowane na ciężarówki, które zawożą je do ubojni. Całość przedsięwzięcia to ciągłe dążenie do minimalizacji stresu dla kur, które w jednym momencie są zabierane z cichego i spokojnego kurnika, w którym nic im nie brakowało. Po wywiezieniu jest mało czasu na wielkie sprzątanie. Wszystkie systemy „jadą” pod sufit, obornik jest wywożony, a cały obiekt dokładnie myty i dezynfekowany. Bez sprawnego systemu podwieszenia nie byłoby to możliwe

Oświetlenie kurnika - system świetlny

Światło dla wszystkich ptaków jest bardzo ważne. W środowisku naturalnym każde zwierzę żyje zgodnie z cyklem dziennym. To słońce wyznacza pory aktywności, żeru i układ dnia. W nowoczesnym kurniku za tą ważną funkcję odpowiada oświetlenie. Energonomiczne lampy dla kur symulują światło dzienne, dają się ściemniać i rozjaśniać. Odpowiednie rozłożenie lamp inwentarskich musi zapewniać idealne pokrycie światłem każdego zakamarka kurnika. Błędy popełnione przy projektowaniu oświetlenia szybko przełożą się na problemy w hodowli. Wzrost agresji, kanibalizm, inne stresowe patologie częstą są spowodowane złym oświetleniem. Układem lamp steruje i reguluje sterownik oświetlenia - będący aplikacją składową centralnego komputera produkcyjnego. To on czuwa nad prawidłowym odzwierciedleniem założeń hodowlanych przyjętych przez głównego zootechnika na fermie, który układa program świetlny dla kur i brojlerów. Oświetlenie może różnić się znacznie dla indyków, brojlerów i kur niosek, inne lampy zastosujemy dla kaczek i gęsi.

Wyposażenie fermy drobiu pod kaczki Wyposażenie fermy drobiu pod kaczki Ferma drobiu wyposażona w silosy Ferma drobiu wyposażona w silosy Silosy przy kurniku Silosy przy kurniku Silosy z włókna szklanego na pasze Silosy z włókna szklanego na pasze Wyposażenie kurnika - winda do systemu karmienia Wyposażenie kurnika - winda do systemu karmienia Wyposażenie fermy indyków - oświetlenie Wyposażenie fermy indyków - oświetlenie Brojler - wyposażenie Brojler - wyposażenie Kurnik pod brojlera - silosy paszowe Kurnik pod brojlera - silosy paszowe Wyposażenie fermy kaczek Wyposażenie fermy kaczek Wyposażenie inwentarskie - komin Wyposażenie inwentarskie - komin Kurnik - przygotowane kominy do montażu Kurnik - przygotowane kominy do montażu Montaż kominów na dachu kurnika Montaż kominów na dachu kurnika

Wentylacja - najważniejsza w hodowli drobiu

System wentylacji jest kluczowy, a jego sprawne działanie jest najważniejsze. Może zabraknąć paszy, wody, światło może zgasnąć ale wentylacja musi działać. Spójrzmy na siebie, ile możemy wytrzymać bez jedzenia, picia, bez światła, a spróbujmy nie oddychać. Zgodnie z tym nikogo nie trzeba przekonywać do przyłożenia szczególnej uwagi do wentylacji. Zapewnienie odpowiedniej i niezawodnej wymiany powietrza jest najistotniejsze i najwięcej kosztuje. W sytuacjach stresowych, w czasie upałów zapotrzebowanie na świeże powietrze wzrasta wiąże się to z fizjologią ptaków. System wentylacyjny musi zostać zaprojektowany tak by mógł sprostać nawet lawinowo rosnącemu zapotrzebowaniu. System wentylacji można podzielić na elementy nawiewne czyli wprowadzające świeże powietrze do kurnika i wywiewne - wyrzucające zużyte powietrze na zewnątrz budynku inwentarskiego.

Wloty powietrza do kurnika

Funkcję nawiewów pełnią klapowe wloty powietrza do kurnika oraz żaluzje. Firma Fermo opracował wolty powietrza zdobywając uznanie hodowców i ferm drobiu na całym świecie. Niezawodność i układ konstrukcyjny to cechy, które docenione zostały przez zootechników najpierw w Europie a potem na innych kontynentach. Wloty umiejscowione są na ścianach bocznych kurnika, zamykanie i otwieranie specjalnie wyprofilowanych klap wlotu reguluje strumieniem wpadającego do obiektu powietrza. Regulacja w zadanym rygorze podciśnienia wykonywana jest przez specjalnie zaprojektowany serwomotor wlotów.

Wyposażenie fermy drobiu - Serwomotor wlotów Wyposażenie fermy drobiu - Serwomotor wlotów Wyposażenie fermy drobiu - wloty powietrza Wyposażenie fermy drobiu - wloty powietrza Wyposażenie fermy drobiu - wloty powietrza Wyposażenie fermy drobiu - wloty powietrza

Wyposażenie Kurnika w Kominy i wentylatory szczytowe

To one odpowiadają za wyciąganie i pozbywanie się zużytego powietrza. Kominy wentylacyjne w kurniku są podstawą to one pozwalają najprecyzyjniej sterować klimatem i zapewnić odpowiednią ilość tlenu kurom. Muszą być trwała i co istotne łatwe do mycia i dezynfekcji. Dodatkową funkcję wspomagającą pełnia wentylatory szczytowe zwane też interwencyjnymi. To one pomogą zapewnić nadmiarowe potrzeby wentylacji w sytuacjach krytycznych - np. w upale dni lub gdy ptaki są już duże, a wentylacja kominowa nie spełniła założonych oczekiwań.

Sterowanie wentylacją - kontrola klimatu w kurniku

Z racji tego, iż wentylacja w budynku inwentarskim pełni najistotniejszą funkcję - wymaga dużej uwagi i niezwykle precyzyjnego sterowania. Kontrola klimatu to jeden z głównych programów zawartych centralnym komputerze produkcyjnym. Powietrze do kurnika musi być wprowadzone w odpowiedniej ilości i odpowiednim rozkładzie. Każdy centymetr kurnika musi być dobrze wentylowany. Nic więc dziwnego że wyposażenie kurnika to w 50% układy związane z wentylacją.

Ogrzewanie kurnika

Pisklęta wstawione do kurnika potrzebują ciepła. Ogrzewanie w budynkach inwentarskich musi zapewniać odpowiednią wydajność cieplną przy optymalnym zużyciu energii. Koszty ponoszone na ogrzewanie stanowią duży składnik ogólnych kosztów produkcji drobiarskiej i cały czas rosną. Pracując nad ergonomią całego wyposażenia fermy drobiu nie sposób pominą tego elementu. Różne rejony Polski mają różne upodobania co do paliwa ale generalnie ogrzewanie na paliwo stałe ustępuje nagrzewnicom gazowym. Nagrzewnice w kurniku także realizują założenia klimatyczne i sterowane są z centralnego komputera.

Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa otwartokomorowa ermaf Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa otwartokomorowa ermaf Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa Wyposażenie fermy drobiu - Nagrzewnica gazowa

Chłodzenie w kurniku - zamgławianie

W upalne dni nawet najlepiej zaprojektowany, nawet przewymiarowany układ wentylacji nie jest w stanie zapewnić ptakom odpowiedniego klimatu. Co gorsze w sytuacjach stresowych wysokiej temperatury i zaduchu brojlery reagują jeszcze większą produkcją ciepła. System chłodzenia jest więc konieczny, przez większość roku może być w ogóle nieużywany ale musi być gotowy do użycia w nagłych przypadkach. Chłodzenie wysokociśnieniowe realizowane jest poprzez zamgławianie. Pompa tłoczy pod wysokim ciśnieniem wodę na dysze umieszczone na ścianach kurnika ponda wlotami powietrza. Drobinki wody rozpylone przez dysze zamieniają się w parę wodną skutecznie chłodząc kurnik. Ten typ chłodzenia musi być realizowany z umiarem i adekwatnie do potrzeb, dlatego także jest sterowany przez centralny komputer.

Pad cooling

Ten rodzaj chłodzenia kurników zdobywa w naszym kraju coraz większą popularność. Daje większe możliwości i jest wydajniejszy od chłodzenia realizowanego ciśnieniowo. Generalnie zawsze stosowany był w krajach południowej Europy gdzie jest więcej upalnych dni i klimat jest cieplejszy. Jednak z racji faktu, że Pad cooling zapewnia lepszy mikroklimat hodowanym brojlerom, został zauważony i doceniony przez naszych hodowców. Dobrostan kur jest dla hodowców najważniejszy stąd chęć inwestycji w droższe systemy inwentarskie.

Padcooling kurnik brojler Padcooling kurnik brojler Padcooling w kurniku - klapy Padcooling w kurniku - klapy Padcooling w kurniku od wewnątrz Padcooling w kurniku od wewnątrz

Chłodzenie kurnika Pad Cooling - budowa i zalety:

  • Panele ewapuracyjne: Zasada działania systemu jest bardzo prosta i znana od lat. Woda spływająca po specjalnych panelach z tłoczonej tektury zostaje odparowana przez powietrze przelatujące przez szczeliny w panelu. Odparowanie to konsumpcja energii - czyli ochłodzenie przelatującego powietrza.
  • Wydajność: Pad cooling jest bardziej wydajny od konwencjonalnego szystmu chłodzenia.
  • Wilgotność powietrza: Chłodzenie realizowane tą metodą nie powoduje tak dużego wzrostu wilgotności powietrza.
  • Starowanie: W zależności od przyjętego systemu wentylacji mechanicznej załączenie systemu padcooling wymaga systemowego przeorganizowania zarządzania przepływem powietrza w kurniku. Realizowane to jest przez centralny komputer produkcyjny.

System ważenia drobiu

Tucz brojlera kurzego, indyków czy odchów kury towarowej wymaga drobiazgowej kontroli stanu stada. Waga ptaków jest kluczowym parametry służącym do oceny postępów produkcji jak i zdrowotności zwierząt. Ważenie wyrywkowe jest czasochłonne i stresujące dla drobiu. System ważenia to nic innego jak automatyczna szalka, na którą kury chętnie wskakują. Dzięki czemu system wykonuje tysiące ważeń dziennie bezobsługowo. Co ważniejsze wszystkie dane trafiają do centralnego komputera produkcyjnego gdzie są szczegółowo analizowane. Wyniki analizy to nieskończona studnia wiedzy dla zootechnika.

Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów Wyposażenie kurnika - System ważenie brojlerów

Sterownik mikroklimatu - komputer produkcyjny

Nowoczesna ferma drobiu to ergonomiczne i zoptymalizowane systemy zarządzania produkcją. Kiedyś można było łatwo wyodrębnić regulatory temperatury, sterowniki wentylacji, sterowniki oświetlenia potem zintegrowane sterowniki mikroklimatu. Aktualnie wszystkie te funkcje realizowane są przez centralne komputery produkcyjne. Poza podstawowymi funkcjami jak kontrola klimatu sterują wszystkimi innymi procesami produkcji drobiarskiej. Zbierają i analizują dane. Pomagają w efektywnym zarządzaniu produkcją. Cykl tuczu brojlera został już na tyle zunifikowany że dopracowując wszystkie parametry w pierwszych rzutach możemy je łatwo powtarzać przy kolejnych wstawieniach. Na zasadzie start produkcji - Enter.

Wyposażenie fermy drobiu - sterownik klimatu Wyposażenie fermy drobiu - sterownik klimatu Wyposażenie fermy drobiu - centralny komputer Wyposażenie fermy drobiu - centralny komputer Wyposażenie fermy drobiu - centralny system sterowania Wyposażenie fermy drobiu - centralny system sterowania

Wyposażenie kurnika to kompletny system

Innowacyjne i całkowicie zoptymalizowane procesy produkcji drobiarskiej, wymagają kompletnego podejścia do wszystkich części składowych budynku inwentarskiego i elementów wyposażenia. Powyższy podział i poszeregowanie systemów wchodzących w skład wyposażania kurnika jest tak naprawdę sztuczny. Gdyż każdy najmniejszy nawet element musi współgrać z resztą. Małe poidełko przez łańcuch powiązań łączy się komputerem centralnym gdzie jego istnienie zostało odnotowane.

Zapraszamy do osobistego kontaktu, chętnie porozmawiamy i przedstawimy propozycję wyposażenia kurnika na miarę Twoich potrzeb.