Generalny system pojenia stanowi praktyczne rozwiązanie w każdej hodowli drobiu. Automatyczne działanie zaoszczędza czas hodowcy, zwiększa komfort pracy, a co najważniejsze zapewnia swobodny i stały dostęp ptakom do świeżej wody. System pojenia drobiu można z powodzeniem zamontować w wolierze zewnętrznej, hodowli ściółkowej, jak i w przypadku hodowli klatkowej. Automatyczne systemy pojenia sprawdzą się w każdej formie chowu zwierząt, zawsze ułatwiają pracę i obsługę hodowli.

Podczas podłączania systemu do ogólnej sieci wodociągowej należy zastosować specjalny reduktor, który dostosowuje ciśnienie do odpowiedniego poziomu. Zapewnia to prawidłową pracę poideł niplowych.

  System pojenia powinien składać się z kilku podstawowych elementów:
 • zasobnika, jeśli nie ma podłączenia do ogólnej magistrali wodociągowej
 • poideł kubeczkowych lub smoczkowych
 • węża bądź rury doprowadzającej wodę
 • łączników
 • filtra, zatrzymujacego na wbudowanej siatce ochronnej wszelkie zaniczyszczenia pochodzące z wody
 • reduktora ciśnienia, gdy system podłączony jest do sieci wodociągowej
 • zakończenia odpowietrzającego

Przy konstruowaniu systemu pojenia należy wziąść pod uwagę długoćć linii i ilość ptaków w hodowli. Najprostszym rozwiązaniem jest stworzenie systemu pojenia drobiu zasilanego z zasobnika. Pojemność zasobnika wpływa na częstotliwość jego uzupełniania i w głównej mierze zależy od długości całego systemu oraz ilości ptaków w hodowli. Poniższe zasobniki mają wyjścia na standardowy wąż fi 10 mm.

Zasobnik z zaworem sprawia, że w poidle zawsze jest świeża i czysta woda. Specjalna pływakowa kula blokuje dopływ płynu w momencie, gdy jest jej odpowiedni poziom w poidełku. Jeśli system pojenia zawiera zasobnik bez zaworu pływakowego, wówczas można uzupełnić linię o zawór kulowy. Zawór umieszczony na początku systemu oraz na wejściu przy kolejnych sekcjach poidełek pozwala na szybkie odłączenie wybranego odcinka od dopływu wody.

Z szerokiej gamy poideł należy wybrać te, które będą odpowiadać indywidualnym wymaganiom. Standardowo na jednego ptaka w hodowli przypadać powinna konkretna ilość poideł danego typu. I tak:

 • 1 pidło kubeczkowe wystarczy na ok. 6-10 ptaków
 • 1 poidło smoczkowe dla brojlerów wystarczy na 10-12 ptaków
 • 1 poidło niplowe dla niosek przypada na ok. 6-9 ptaków

Poidła kubeczkowe, dzięki systemowi opartemu na niplowym zaworze są w pełni automatyczne. W momencie, gdy ptak chce napić się wody naciska języczek pływakowy i odblokowuje dopływ płynu. W ten sposób w miseczce zawsze jest świeża woda. Poidła kubeczkowe można montować do klatki lub nieruchomego profilu. W zależności od rodzaju podłączenia poidła w system wodę doprowadza się za pomocą węża fi 10 mm lub kwadratowej rury PCV. Poidła kubeczkowe doskonale sprawdzają się w hodowlach hobbystycznych.

Oprócz poideł miseczkowych przy konstrukcji systemu pojenia dla drobiu można zastosować poidła niplowe. Smoczki są odpowiednie dla każdego rodzaju drobiu oraz piskląt, a co najważniejsze doskonale sprawdzają się w profesjonalnych hodowlach. Poidła smoczkowe charakteryzują się wydajnością oraz wytrzymałością. Niezaprzeczalnym atutem stosowania smoczków niplowych, jest fakt, że obsługa systemu opartego na tego rodzaju poidłach jest niezwykle efektywna.

Wodę do systemu pojenia można doprowadzić za pomocą węży o średnicy fi 7mm, 10 mm i 19 mm, a także kwadratowej rury PCV 22 x 22 mm. Węże fi 7 mm oraz 10 mm są niezbędne podczas doprowadzania wody z zasobników oraz szeregowego łączenia poszczególnych elementów systemu pojenia drobiu. Dodatkowo wąż fi 7 mm jest niezwykle przydatny w systemach niskociśnieniowych (po podłączeniu węża fi 7mm między zasobnik a wąż fi 10 mm następuje redukcja ciśnienia do minimum). Jeśli woda doprowadzana jest z magistrali najkorzystniejsze jest użycie węża fi 19 mm, który charakteryzuje się lepszą przepustowością. Co więcej wąż fi 19 mm doskonale sprawdza się przy zastosowaniu zasobnika, łączeniach rur systemowych oraz regulatorach. Rura kwadratowa 22x22 mm jest odpowiednia do doprowadzania wody w systemie klatkowym oraz niezbędna do zamontowania nipli.

Wszystkie elementy systemu pojenia muszą stanowić szczelną całość. Dla ułatwienia montażu wszystkich podzespołów systemu i wykonywania niezbędnych rozgałęzień na linii służą różnego rodzaju praktyczne złączki. Szeroki wybór łączników, idealnie do siebie pasujących, daje dużą swobodę podczas konstruowania.

Złączki służą do:

 • łączenia węży o różnej średnicy i tworzenia w ten sposób rozgałęzień na linii
 • łączenia jednego odcinka rury kwadratowej PCV z drugim odcinkiem
 • łączenia kwadratowej rury z wężami o różnej średnicy
 • podłączania reduktorów i odpowietrzników

W momencie, gdy system pojenia zasilany jest z magistrali wodociągowej niezbędne jest zastosowanie reduktora ciśnienia, który wyeliminuje wahania ciśnienia na linii, zapewniając jego stały poziom. Co więcej, wybrane reduktory posiadają przydatną funkcję flush, która pozwala na przepłukanie całego systemu z zanieczyszczeń. Jeśli system pojenia jest bardzo długi i dodatkowo znajduje się na pochyłym terenie należy zastosować reduktor, który niweluje nierówność maksymalnie do 15 cm. Jeśli na linii znajduje się reduktor istotne jest również użycie zakończenia odpowietrzającego. Końcowy odpowietrznik szczególnie sprawdza się w krótkich systemach pojenia.

Podczas konstrukcji systemu pojenia dla drobiu może się okazać, że niektóre elementy wymagają podwieszenia. Najpraktyczniej jest wtedy zastosować windę i krążki linowe. Różnej wielkości krążki pozwalają na prowadzenie, podwieszonych na lince stylonowej, podzespołów linii pojenia o różnych gabarytach. Winda i krążki zapewniają odpowiednie naprężenie linki i łatwą regulację wysokości elementów systemu.

Przykładowe schematy systemu pojenia dla drobiu:

W pierwszym przykładowym schemacie elementem dozującym wodę jest zasobnik o pojemności 12l (zaleca się jego umieszczenie przynajmniej 20 cm nad poidłami). Od zasobnika odchodzą dwa elementy:

 • filtr, który zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń do poideł
 • zawór, dzięki któremu istnieje możliwość odłączenia napływu wody z zasobnika
Oferowany system oparty jest na poidłach kubeczkowych, wyposażonych w specjalny pływak, który blokuje napływ wody, gdy jest jej za dużo w miseczkach. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że zwierzęta mają stały dostep do świeżej i czystej wody. Elementy systemu połączone są za sprawą węża fi 10 mm oraz trójników. Linię w każdym momencie można poszerzyć o dodatkowe elementy.

Kolejny schemat oparty jest na poidłach dzwonowych z balastem dla piskląt i mniejszego drobiu. Działanie oferowanego poidła bazuje na systemie grawitacyjnym. Oznacza to, że praca poidła jest w pełni automatyczna - wewnątrz znajduje się specjalny zawór dozujący wodę. Świeża i czysta woda zgromadzona jest w zasobniku z zaworem pływakowym. Wszystkie elementy podłączone są za pomocą trójników oraz węża fi 10 mm. Linię w każdym momencie można poszerzyć o dodatkowe elementy.

Trzeci system pojenia składa się z dwóch rodzajów poideł:

Taki zestaw pozwala na równoczesne dostarczenie wody młodym oraz dorosłym osobnikom.

Woda dostarczana jest z zasobnika z zaworem pływakowym za pośrednictwem węża fi 10 mm oraz węża fi 7 mm. Specjalny filtr umieszczony na początku linii sprawia, że w poidłach znajduje się wyłącznie czysta woda. Wszystkie elementy połączone są za sprawą trójnika oraz rozgałęźnika węża. Linię w każdym momencie można poszerzyć o dodatkowe elementy.

Ostatni system linii pojenia dla drobiu oparty jest na poidłach niplowych. W celu zabezpieczenia ściółki przed powstawaniem błota pod każdym smoczkiem znajdować się powinna miseczka okapowa. Woda doprowadzana jest z magistrali wodociągowej kwadratową rurą PCV 22x22mm. Na początku linii znajduje się reduktor, który niweluje wahania ciśnienia w systemie, chroniąc tym samym przed awariami. Dodatkowym zabezpieczeniem jest końcowy odpowietrznik. Cała linia pojenia drobiu powinna zostać osadzona na profilu aluminiowym, który podczepia się za pomocą złączek.