Ogrodzenia elektryczne

Ochrona stawów przeciw wydrom

Istotnym problemem, z jakim boryka się wielu właścicieli stawów i oczek wodnych oraz wędkarzy jest kwestia inwazji wydr. Liczebność tych drobnych szkodników w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że ten niedaleki krewniak łasicy znajduje się pod częściową ochroną. Z tego względu hodowcy muszą wyposażyć się w odpowiedniego typu zabezpieczenia w celu uniknięcia szkód wywoływanych przez te małe drapieżniki. Najskuteczniejszym rozwiązaniem do efektywnej walki z wydrami jest ogrodzenie elektryczne, które w odróżnieniu od tradycyjnych pułapek czy trutek, jest metodą znacznie mniej kosztowną i pracochłonną.

Wydra Wydra

Wydra, tak jak inne drobne zwierzęta, jest wrażliwa na impulsy elektryczne generowane przez elektryzator zasilający całego pastucha. Zwierzę po zetknięciu z linią ogrodzenia doznaje krótkotrwałego wstrząsu - bolesnego aczkolwiek bezpiecznego, który wymusza na nim wycofanie się z chronionego terenu. Sprawia to, że szkodnik szybko zapamięta miejsce, w którym miało styczność z nieprzyjemnym doświadczeniem i będzie omijało osłoniony obszar wodny.

 

Prawidłowo skonstruowany pastuch do zabezpieczenia stawów powinien stanowić faktyczną fizyczną barierę i być trudny do sforsowania przez szkodnika. Przy jego budowie należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wydra jest ssakiem niezwykle szybkim oraz zwinnym. Z tego względu ogrodzenie musi być wyższe niż rozmiar zwierzęcia, a jego linie powinny przebiegać w niewielkich odstępach, aby drapieżnik nie mógł się przedostać pomiędzy nimi. Ważne jest, aby żaden element pastucha nie znajdował się w bezpośrednim kontakcie z wodą.

 

Drewniane słupki stanowią najodpowiedniejsze oraz najbardziej stabilne rozwiązanie przy budowie ogrodzenia elektrycznego przeciw wydrom. Do palików można dobrać odpwiednie izolatory do drewna, np. okrągły, które zabezpieczą całego pastucha przed nieprzewidzianymi przebiciami czy awariami.

 

Przy tworzeniu linii ogrodzenia przeciw wydrom najlepiej zastosować przewody ze stali, m.in. drut bądź plecionki, które są wytrzymałe oraz odporne na rozciąganie. Przewody należy odpowiednio naprężyć za pomocą specjalnego napinacza i kierownicy. Wskazane jest zastosowanie 5 linii przewodów w ogrodzeniu, z których pierwszy powinien znajdować się 5 cm od ziemi, kolejne 10 i 15 cm, natomiast ostatnie dwa 25 i 35 cm. Dodatkowo można umieścić jeszcze 2 przewody: na wysokości 50 i 75 cm nad ziemią. Zaleca się, aby jedna linia przewodów ogrodzenia znajdowała się na wysokości nosa wydry.

 

Wybrany elektryzator, aby skutecznie odstraszać nieproszone zwierzę od hodowli ryb powinien mieć odpowiednie napięcie, od którego zależy moc impulsu - minimum 3J. Na efektywność elektryzatora wpływ ma stopień porośnięcia roślinnością - przewody nie powinny bezpośrednio stykać się z trawą, chwastami itp. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oczek i stawów wodnych można zastosować również siatkę elektryczną o małym oczku, która stanowić będzie uzupełniającą zaporę przeciw wydrom.

 

Wydra - wymiary Wydra - wymiary
Komentarze