F1163

Strzykawka automatyczna HSW ECO-MATIC 1ml z przewodem193,18 zł 157,06 zł
Strzykawka automatyczna z przewodem niemieckiej firmy Henke Sass Wolf z automatycznym samo uzupe?nianiem za po?rednictwem w??a ss?cego, o pojemno?ci 1ml. Wykonana z nowoczesnych tworzyw sztucznych - wytrzyma?ych i niezwykle trwa?ych.
Strzykawka HSW idealnie nadaje si? do wykonywania du?ych akcji szczepie?, zapewnia bardzo precyzyjne dawkowanie farmaceutyków. Strzykawka o pojemno?ci 1 ml mo?e by? z powodzeniem wykorzystywana do szczepie? drobiu, ma?ego ptactwa: go??bi i przepiórek oraz gryzoni. Ma?y rozmiar t?oka zapewnia bardzo dok?adne dawkowanie. Wyprowadzony w?? pozwala na pod??czenie dowolnej wielko?ci butelki przy u?yciu odpowiedniego uchwytu.
Nowoczesny i ergonomiczny kszta?t oraz stosunkowo niska cena sprawiaj?, i? strzykawki ECO-MATIC s? coraz ch?tniej wybierane przez hodowców i lekarzy weterynarii. Specjalnie dopracowany kszta?t sprawia, ?e strzykawka jest bardzo ?atwa i wygodna w u?yciu.
Do strzykawki dost?pne s? wszystkie cz??ci zamienne. Strzykawka dost?pna jest w wersji z mocowaniem Luer-Lock, do którego kompatybilne s? dost?pne w naszej ofercie ig?y wielorazowego u?ytku. Ig?y nie wchodz? w sk?ad zestawu - nale?y je dokupi? oddzielnie.
Dostępność
W magazynie
Strzykawka automatyczna z przewodem niemieckiej firmy Henke Sass Wolf z automatycznym samo uzupe?nianiem za po?rednictwem w??a ss?cego, o pojemno?ci 1ml. Wykonana z nowoczesnych tworzyw sztucznych - wytrzyma?ych i niezwykle trwa?ych.
Strzykawka HSW idealnie nadaje si? do wykonywania du?ych akcji szczepie?, zapewnia bardzo precyzyjne dawkowanie farmaceutyków. Strzykawka o pojemno?ci 1 ml mo?e by? z powodzeniem wykorzystywana do szczepie? drobiu, ma?ego ptactwa: go??bi i przepiórek oraz gryzoni. Ma?y rozmiar t?oka zapewnia bardzo dok?adne dawkowanie. Wyprowadzony w?? pozwala na pod??czenie dowolnej wielko?ci butelki przy u?yciu odpowiedniego uchwytu.
Nowoczesny i ergonomiczny kszta?t oraz stosunkowo niska cena sprawiaj?, i? strzykawki ECO-MATIC s? coraz ch?tniej wybierane przez hodowców i lekarzy weterynarii. Specjalnie dopracowany kszta?t sprawia, ?e strzykawka jest bardzo ?atwa i wygodna w u?yciu.
Do strzykawki dost?pne s? wszystkie cz??ci zamienne. Strzykawka dost?pna jest w wersji z mocowaniem Luer-Lock, do którego kompatybilne s? dost?pne w naszej ofercie ig?y wielorazowego u?ytku. Ig?y nie wchodz? w sk?ad zestawu - nale?y je dokupi? oddzielnie.
Wymiary:
pojemność 1ccm, dawkowanie bezstopniowe od 0,1 do 1ml

Zaloguj się, żeby dodać opinię

Zaloguj się
Zadaj pytanie o produkt
Zadaj pytanie o produkt Strzykawka automatyczna HSW ECO-MATIC 1ml z przewodem