Porady dla hodowców Dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja Gospodarstwo

Dopłaty do inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. Rusza nabór wniosków od 27 czerwca 2024 roku.

Afrykański pomór świń jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która stanowi zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej, kół łowieckich oraz leśników. Czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie choroby jest wirus ASF. Jedynym skutecznym sposobem, który jest pomocny w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tej inwazyjnej choroby jest szeroko pojęta bioasekuracja, mająca na celu wszelkiego rodzaju zabiegi prewencyjne, które zadbają o bezpieczeństwo stada oraz inwestycji związanej z hodowlą świń. Już niebawem 27 czerwca 2024 r rusza nabór wniosków na inwestycje związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego pomoru świń, który będzie trwał do 2 sierpnia. Gdzie złożyć wniosek, na jaką kwotę dopłaty można liczyć oraz jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do bramy dezynfekcyjnej lub do nowego ogrodzenie? O tym w naszym artykule.

Spis treści [ukryj]

  zdjęcie dzików

  Czym jest ASF oraz jakie niesie za sobą skutki?

  Coraz częściej słyszy sie o nowych ogniskach ASF na terenie całej Polski. Afrykański pomór świń jest chorobą zakaźną, która dotyka wyłącznie populację dzików oraz świń hodowlanych. Rozprzestrzenia się drogą mechaniczną, a więc do zakażenia dochodzi wyłącznie poprzez kontakt z chorym zwierzęciem (dziki) lub poprzez przeniesienie czynnika wirusowego do hodowli przez człowieka. Choroba jest wielce zajadliwa i w przypadku jej wystąpienia jedynym sposobem zwalczania ASF jest zabicie i utylizacja chorych zwierząt, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt gospodarskich, jednak sieje postrach wśród hodowców trzody chlewnej. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że wirus ASF jest oporny na działanie czynników środowiskowych, takich jak mrożenie mięsa, peklowanie czy wędzenie. Jeżeli padłe zwierzę zakopie się w ziemi wirus przeżyje nawet do 7 miesięcy, w przypadku mrożenia mięsa nawet 1000 dni. Wystąpienie wirusa w hodowli świń obliguje zatem hodowcę do wybicia zwierząt oraz dokładna dezynfekcja budynku inwentarskiego. Istotną rolą jest więc prewencja i zabezpieczenie stada przed wystąpieniem choroby. Na te cele można oczywiście ubiegać się o odpowiednie dofinansowanie kosztów bioasekuracji, bądź odszkodowanie za koszty związane z wybiciem i utylizacją zwierząt padłych wskutek wirusa ASF oraz zabiegów nakazanych przez Instytut Weterynarii. Ważną rolę w kwestii zapobiegania ASF odgrywają również lęśnicy i myśliwi, którzy jako pierwsi z reguły trafiają na przypadki padłych dzików podczas polowań czy rutynowego monitoringu. Dokonują oni zgłoszenia do regionalnego inspektoratu weterynarii oraz podejmują pierwsze kroki mające na celu zabezpieczenia miejsca padłych dzików wskutek ASF, patroszenia oraz transportu do utylizacji. Myśliwi i leśnicy narażeni są na kontakt z afrykańskim pomorem świń i innymi chorobami przenoszonymi przez dzikie zwierzęta. Mają bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami, które mogą być nosicielami ASF, dlatego wazne jest aby w tej kwestii przestrzegano zasad bioasekuracji oraz pełnej dezynfekcji, która pomoże w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

  Maty dezynfekcyjne przejazdowe

  Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – dla kogo dofinansowanie?

  Program pomocowy„Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” to pomoc finansowa skierowana dla rolników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, wpisanymi do rejestru producentów prowadzących:

  • chów i hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie),
  • chów lub hodowla minimum 27 świń metodami ekologicznymi
  • hodowlę lub chów świń ras rodzimych i czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją.
  Ponadto rolnik będący osobą fizyczną do dnia składania wniosku o dofinansowanie musi mieć ukończone 18 lat. Nabór wniosków rusza już 27 czerwca i będzie trwał do 2 sierpnia 2024 roku. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 100 000 złotych, natomiast pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

  Gdzie składać wnioski o dopłaty na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”

  Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z rozprzestrzenianiem się ASF będzie można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, logując się poprzez PUE. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony przy pomocy PUE nie będzie rozpatrywany przez ARMiR. Dopłatami będą objęte inwestycje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż na dzień złożenia wniosku oraz będą realizowane bez podziału na etapy. Dofinansowaniem będą objęte inwestycje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20000 zł za wyjątkiem inwestycji, na które przyznawana jest pomoc na podstawie kosztów jednostkowych. Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

  Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania przeciw ASF dla hodowców?

  preparaty do dezynfekcji preparaty do dezynfekcji

  Pieniądze pozyskane z dofinansowania ARMiR na zwalczanie ASF można przeznaczyć na następujące inwestycje:

  • Wykonanie ogrodzenia,
  • Utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
  • Wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia dezynfekcyjne takie jak brama bioasekuracyjna do dezynfekcji pojazdów,
  • Zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługa świń,
  • Budowę lub przebudowę magazynów do przechowywania słomy,
  • Postawienie silosu na gotową paszę lub zboże przeznaczone na paszę,
  • Zabezpieczenie świń przed kontaktem z dala od innych zwierząt, które mogłyby przenieść wirusa ASF

  Jaka wysokość dofinansowania dla hodowców świń?

  W ramach dopłat do bioasekuracji i zapobieganiu ASF można liczyć na dofinansowanie rzędu do 100 000 zł. w formie zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych (dotyczy grodzenia chlewni), bądź refundacji części kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych wydatków inwestycyjnych. W przypadku budowy ogrodzenia wysokość pomocy wyniesie sumy iloczynów kosztów jednostkowych:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia,
  • 2960 zł za jedną bramę,
  • 1000 zł za jedną furtkę.
  W przypadku pozostałych inwestycji jak brama dezynfekcyjna, budowa niecki dezynfekcyjnej, przygotowanie miejsca do dezynfekcji pracowników i osób zewnętrznych wchodzących na teren chlewni dofinansowanie będzie wynosiło do 80% kosztów kwalifikowalnych oraz do 10% kosztów ogólnych.

  Bramy do dezynfekcji na potrzeby zapobiegania ASF

  brama do dezynfekcji pojazdów brama do dezynfekcji pojazdów

  W ramach ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego pomoru świń należy przestrzegać podstawowych wytycznych Instektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przede wszystkim należy zabezpieczyć gospodarstwo i świnie domowe przed kontaktem z dzikimi świniami. Do chlewni może wchodzić tylko właściciel oraz pracownicy zajmujący się codziennym obrządkiem, przy zachowaniu higieny osobistej i pełnej dezynfekcji. Przed wejściem do chlewni oraz na ścieżkach przebiegu powinny znajdować się maty dezynfekcyjne nasączone preparatem, który skutecznie zwalcza wirusa ASF, taki jak Virkon S, Ecocid S, Rapicid, INTRA Multi-Des Ga. Nie wolno karmic świń odpadkami kuchennymi a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Jednym z wymogów bioasekuracji, który jest objęty dopłatami na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” są bramy do dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa hodowlanego oraz niecki dezynfekcyjne. Składając wniosek do ARMiR można na ten cel uzyskać dofinansowanie refundacji 80% kosztów. Firma Fermo specjalizująca się w wyposażeniu budynków inwentarskich posiada w swojej ofercie bramy do kompleksowej dezynfekcji pojazdów, które spełniają wszystkie normy oraz zapewniają ochronę przed wirusem Ptasiej grypy oraz Afrykańskiego pomoru świń. Warto zatem wystąpić o wycenę takiego urządzenia, tym bardziej że można liczyć na zwrot środków składając wniosek do ARMiR. Zapewniamy fachowe doradztwo, wysokiej jakości produkty i preparaty do dezynfekcji, maty dezynfekcyjne, przygotowujemy dokumentację niezbędną do weryfikowanych wniosków w ramach ubiegania się o dofinansowanie. Zyskuje się doskonałą formę zabezpieczenia budynku inwentarskiego, które minimalizuje ryzyko przeniesienia wisusa ASF na teren gospodarstwa, chlewni, czy zakładu produkcyjnego. Ponadto oferowany preparaty do dezynfekcji, maty dezynfekcyjne oraz odzież BHP spełnią wszystkie wymogi weterynaryjne.

  Komentarze